Historia

LA CREACIÓ DEL CLUB

L’Esquí club Arinsal-Pal va constituir-se com a tal el 8 de novembre de 1983, en una reunió en la qual es va nomenar la Junta Directiva que  des d’aleshores hauria d’afrontar les  directrius d’aquesta organització.

En aquell acte formal els assistents a l’Assemblea van designar les persones que ocuparien el següents càrrecs:

PRESIDENT: Sr. Francesc Baró.

SOTS PRESIDENT: Sr. Jordi Serra.

SECRETARI: Sr. Josep Maria Cordellana.

TRESORER: Sr. Francesc Gaset.

VOCALS: Sr. Antoni Garrallà, Sr. Josep Maria Gelabert, Sr. Jaume Ros, Sr. Fermí Call, Sr. Jordi Troguet i Sr. Jesús Jiménez.

 

LES FINANCES

Aquesta iniciativa tan pionera va poder esdevenir un fet real gràcies a la feina i dedicació de les persones que hi treballaven però tot esforç hauria estat inútil sense les aportacions econòmiques d’ETEASA  - formada per la Direcció de les diferents Estacions d’Esquí existents al Principat-  i l’Estació d’Esquí de Pal.

Ambdues organitzacions  van materialitzar el projecte, van fonamentar les bases econòmiques del club i van possibilitar el seu funcionament autònom, perquè cada temporada feien una aportació  de 400.000 pessetes cadascuna.

Una altra important contribució pel que fa les finances del club la van constituir  les quotes  que els socis satisfeien cada any.

En un principi les quantitats eren  de 500 i 1000 pessetes que havien de fer-se efectives segons  dos trams d’edat: els més joves de 18 anys i els que ja els havien complert; a més d’aquestes dues categories, existia la de soci protector i que comportava l’aportació de 10.000 pessetes.

 

ELS PATROCINADORS

La difusió de les notícies, les informacions destacades i les diferents activitats que  l’Esquí Club duia a terme es recollien en una revista i que durant els primers anys de singladura del club va ser patrocinada pel  Sr. Hugh Garner.

 

LES COMPETICIONS

Les primeres activitats esportives i les competicions van tenir lloc durant la  temporada de l’hivern del 1983 i la primavera del 1984.

Els dies 17 i 18 de desembre va organitzar-se la primera cursa d’eslàlom paral·lel, i la primera cursa social va tenir lloc el dia ú d’abril del 1984 a les pistes de Pal.

L’entrenador oficial de l’Esqui Club era el Sr. Patrick Toussaint.

 

ELS DIFERENTS ÒRGANS DE GOVERN

Des dels seus inicis el 1983 fins el 2006 s’han produït canvis en la gestió de l’organització.

Les diferents Juntes Directives han aportat la seva particular visió i han contribuït al creixement i evolució d’aquesta entitat. Totes han valorat el treball i les aportacions fetes per l’anterior, la crítica sempre ha esdevingut constructiva i l’ objectiu de cada una de elles ha estat assolir una millor eficiència i eficàcia.

A l’ octubre del 1.984, un any  després de la constitució formal de l’Esquí Club Arinsal-Pal,  els socis reunits en Assemblea van nomenar una nova Junta Directiva que va quedar composta pels següents membres:

 • PRESIDENT:Sr. Marcel Besoli Xoy.

 • SOTS PRESIDENT: Sr. Francesc Baro Moles.

 • SECRETÀRIA: Sra. Montserrat Calvo Comella.

 • TRESORER: Sr. Francesc Gaset Fris.

 • VOCALS: Sr. Josep Maria Cordellana, Sr. Joan Pou, Sr. Jesús Jiménez, Sr. Daniel Armengol, Sr. Dídac Haro i Sr. Joel Font.

 

Les primeres quotes de corredors van ser les següents:

TEMPORADA 1984-1985:

INFANTILS( fins els 16 anys)     750 pessetes

SÈNIORS (a partir dels 16 anys)    1.300 pessetes

Les primeres subvencions oficials atorgades la temporada 1984-1985  van ser les següents: El Conseller d’Esports de Govern era el Sr. Josep Miño.

 • GOVERN(Conselleria d’Esports)           300.000 pessetes

L’Hble. Comú de La Massana va començar patrocinant al club amb una cursa la temporada 1989/1990.
L’any 1.986 es va afegir a la Junta Directiva del club la Sra. Misericòrdia Grifoll i el Sr. Josep Lluís López com a vocals.

El 15/10/1986 es va produir un canvi en la Junta Directiva:

 • PRESIDENT: Sr. Francesc Gaset.

 • SOTS-PRESIDENT: Sr. Francesc Baró.

 • TRESORER: Sr. Josep Lluís López.

 • SECRETARIA: Sra. Montserrat Calvo.

 • VOCALS: Sr. Jesús Jiménez, Sr. Joan Pou, Sr. Dídac Haro, Sr. Patrick Toussaint, Sra. Misericòrdia Grifoll, Sra. Carolina d’Areny Plandolit, Sra. Marta Arana, Sr. Daniel Armengol, Sr. Antoni Armengol, Sr. Josep Mª Palos i Sr. Santiago Pérez.

El 26/11/1987 es va incorporar a la Junta Directiva el Sr. Lluís Rossell.

En l’Assemblea General de socis el 8/06/1988  la Junta Directiva es va constituir així:

 • PRESIDENT: Sr. Francesc Baro.

 • SOTS PRESIDENT: Sr. Francesc Gaset.

 • TRESORERA: Sra. Carolina d’Areny Plandolit.

 • SECRETARI: Sr. Josep Mª Troguet.

 • VOCALS: Sr. Joan Pou, Sr. Dídac Haro, Sr. Lluís Rossell, Sra. Misericòrdia Grifoll, Sra. Montse Calvo, Sr. Gil Riba, Sr. Josep Mª Palos, Sr. Santi Pérez, Sra. Carme Sagarra, Sr. Hugh Garner i Sr. J. Segura i Sr. Enric Barbier.

ASSEMBLEA 24/10/1989:

 • PRESIDENT: Sr. Francesc Gaset.

 • SOTS PRESIDENT: Sr. Jordi Grau i Sr. Josep Mª Palos.

 • TRESORERA: Sra. Carolina d’Areny.

 • SECRETÀRIA: Sra. Carme Sagarra.

 • SECRETÀRIA ADJUNTA: Sra. Montse Calvo.

 • VOCALS: Sr. Joan Pou, Sr. Santi Pérez, Sr. Enric Barbier, Sr. Ramon Dedeu, Sr. Joan Segura, Sr. Hugh Garner, Sra. Misericòrdia Grifoll, Sr. Gregori Cerviño, Sr. Dídac Haro.

 

ASSEMBLEA 24/05/1993

 • PRESIDENT: Sr. Jesús Jiménez.

 • SOTS-PRESIDENT: Sra. Meritxell Santuré.

 • SOTS-PRESIDENT ADJUNT: Sr. Raül Ferre.

 • TRESORER: Sr. Gil Riba.

 • SECRETÀRIA: Sra. Esther Rabassa.

 • SECRETÀRIA ADJUNTA: Sra. Pilar Arajol.

 • VOCALS: Sr. Ot Sala, Sr. Enric Barbier, Sr. Gregori Cerviño, Sr. Jordi Troguet, Sr. Josep Mª Palos i Sr. Paulino Argüelles.

El 7 de juny de 1.995 es va incorporar com a vocal el Sr. Josep Lluís Gil.

El 20 de juny de 1.996 es van incorporar com a vocals el Sr. Albert Vives i el Sr. Oscar Panades.

ASSEMBLEA 28/06/1999

 • PRESIDENT: Sr. Jesús Jiménez.

 • SOTS-PRESIDENT: Sr. Robert Garralla.

 • TRESORER: Sr. Gil Riba.

 • SECRETÀRIA: Sra. Pilar Arajol.

 • SECRETÀRIA ADJUNTA: Sra. Carme Blanco.

 • VOCALS: Sr. Albert Vives, Sr. Oscar Panades, Sr. Josep Lluís Gil, Sr. Paulino Argüelles, Sr. Martí Bayona, Sra. Meritxell Santure, St. Ot Sala, Sr. Enric Barbier, Sr. Gregori Cerviño, Sr. Jordi Troguet, Sr. Francisco Castells Sra. Esther Rabassa, Sr. Joan Carles Camp, Sra. Jane Whittaker, Sra. Carme Formenti, Sra. Cathy David, Sr. Antoni Güell, Sr. Ferran López, Sr. Josep Miro.

El 28 de juny del 2.001 es va incorporar com a vocal el Sr. Josep Anton Silvestre.

El 19 de setembre del 2.002 es va incorporar com a vocal el Sr. Emili Carrasco, la Sra. Dolors Queralt i el Sr. Jude Leyder.

ASSEMBLEA 26/09/2003

 • PRESIDENT: Sr. Gil Riba.

 • SOTS-PRESIDENT: Sr. Joan Carles Camp.

 • TRESORER: Sr. Oscar Panades.

 • SECRETÀRIA: Sra. Pilar Arajol.

 • SECRETÀRIA ADJUNTA: Sra. Carme Blanco.

 • VOCALS: Sr. Albert Vives, Sr. Jesús Jiménez, Sr. Emili Carrasco, Sr. Paulino Argüelles, Sr. Jude Leyder, Sr. Josep Lluis Gil, Sr. Marti Bayona, Sr. Gregori Cerviño, Sra. Jane Whittaker, Sr. Antoni GUell, Sr. Josep Miro, Sr. Ferran López, Sra. Catthy Daivd, Sr. Josep Anton Silvestre I Sra. Adela Nieto.

 

La temporada 2003-2004 el club va tenir un total de 173 corredors i 74 nens del curset d’esquí.

La temporada 2004-2005 el club va tenir un total de 174 corredors i 67 nens del curset d’esquí.

 

ASSEMBLEA 15/09/2005

 • PRESIDENT: Sr. Joan Carles Camp.

 • SOTS-PRESIDENT: Sr. Emili Carrasco.

 • TRESORER: Sr. Oscar Panades.

 • SECRETÀRIA: Sra. Pilar Arajol.

 • SECRETÀRIA ADJUNTA: Sra. Carme Blanco.

 • VOCALS: Sr. Albert Vives, Sr. Jesús Jiménez, Sr. Josep Lluis Gil, Sr. Santi Castellon, Sr. Jude Leyder, Sr. Gregori Cerviño, Sr. Paulino Argüelles, Sr. Marti Bayona, Sr. Antoni Güell, Sr. Josep Miro, Sr. Ferran López, Sr. Josep Antoni Silvestre i Sra. Adela Nieto.

El 15 de setembre del 2.006 es van incorporar com a vocals el Sr. Jaume Planella, Sr. Daniel Rodrigo, el Sr. Alfons Navalon i el Sr. Manel Casserres.

 

ENTRENADORS que han hagut al llarg de la historia: Patrick Toussaint( cap d’entrenadors molts anys), Marta Arana, Juan Jose Folch (cap) , Xavier Ribas, Jordi Torres, Xavier Canals, Josep Mª Ramentol, Cristina Ramentol, Francesc Robert, Marc Pimienta, Marta Compte, Andreu Bellsola, Andreu Figueroa, Patrick Rozencwaj, Gonzalo Guereña, Elizabeth Olive, Maria Pierre Pages, Meritxell Santuré, Anna Frases, Pere Frases, Beatriu Abadal, Lluís Baella, Juan Ma. Gómez, Cristina Santure, Miquel Barbeitos, Iolanda Gelabert, Olga Gelabert, Adrian Nogueira, Alex Bellera, Josep Soto, Josep Xandri, Joan Carchat Vicente( cap), Joan Carchat Formenti, Rosa Alonso, Josep Maria Garralla, Monica Esther Hughes, Eugènia Navarro, Matias Relmo, Soraya Dirici, Juan Tomas Viaene, Diego Malagola, Facundo Relmo, Joan Güell, Josep Gil, Antoni Crespo, Agustina Hernandez, Julieta Agromayor, Pablo Hernandez, Juan Manuel Centeno, Cecilia Torres, Alejandro Luis Adanti, Sebastian Calderon, Gustavo Adrian Micali, Juan Giménez Prebisch.

 

Les secretàries que han treballat pel club durant aquestos anys: Sra. Carme Bons i Armengol, Sra. Veronica Chouvin, Sra. Merce Pampalona Grande, Sra. Nativitat Berné Llados i Sra. Carme Blanco.

 

Els patrocinadors actuals del club son els següents: CRÈDIT ANDORRÀ, BANCA MORA, BANC DE SABADELL, ANDBANC, BANCA PRIVADA D’ANDORRA, ESPORTS ROSSELL, ESPORTS PIC NEGRE, IMA-ESGRAO TARIMA FLOTANT, ESPORTS YETI.

 

CORREDORS DESTACATS DURANT LA HISTORIA DEL CLUB:

TOMAS MIJARES, TILMAN MIJARES, VALENTI TURU, ROMAIN BARBIER, IOLANDA GELABERT, JOAN CARCHAT FORMENTI, JORDI CARCHAT, JOSEP SEGURA, MIQUEL GONZÁLEZ, ELENA GONZÁLEZ, JORDI DUEDRA, EMMA RIBA SANTURÉ, NADIA ROSSELL, OLGA GELABERT, JOSEP POU, JOSEP MARIA GARRALLÀ, MARCOS ARGÜELLES, ROSER DABAN, JOEL ROMERO, ROGER VIDOSA, MARC CAMP, LLUIS BARBIER, ELISENDA TROGUET.