Junta ECAP

 

PRESIDENT: Sr. Daniel Escabros

 

VICE-PRESIDENT: Sr. Jordi Carchat

 

TRESORER: Sr. Oscar Panades

 

SECRETÀRIA: Sra. Gemma Rabasa

 

SECRETÀRIA ADJUNTA: Sra. Carme Blanco

 

VOCALS:

 

 •  Sr. Joan Carles Camp

 •  Sr. Albert Vives

 •  Sr. Ferràn López

 •  Sr. Jude Leyder

 •  Sr. Santi Castellon

 •  Sr. Jaume Planella

 •  Sr. Daniel Rodrigo

 •  Sr. Jordi Cinca

 •  Sr. Josep Soto

 •  Sr. Tomas Mijares

 •  Jacques De la Flor