REGLAMENT DISCIPLINARI DE L'ESQUÍ CLUB ARINSAL PAL

 

1. Ha d'haver més comunicació amb els pares del soci corredor.

 

2. Quan el corredor falti molts dies a l'entrenament se l'avisarà del perill que això li pot suposar.

 

3. Quan el corredor tingui un comportament indisciplinari, s'informarà als pares i es pot procedir a l'expulsió total o parcial del club.

 

4. El comportament del corredor s'ha de vigilar a molts llocs:

- En els medis d'elevació. 

- Amb el personal de l'estació.

- Amb el seu entrenador d'esquí. 

- Amb els seus companys. 

- En les hores d'esbarjo a les sales de pic-nic. 

- En l’autobús. 

- En el comportament en general dins del club.