REGLAMENT EQUIP DE COMPETICIÓ:

Objectiu:

 

- Potenciar el nivell d'esquí i competició dels corredors i millorar la qualitat de l'entrenament. - Garantir els mitjans materials i humans necessaris per a la practica de l'esquí de competició. - Adaptar la practica esportiva a les necessitats dels corredors. Recomanacions per former part de la estructura de competició: - 25 dies d'esquí de pretemporada pels Infants II (maig - juny). - 21 dies d'esquí de pretemporada pels Infants I. - De 65 a 70 dies d'esquí durant la temporada d'hivern ( en funció de les condicions climatològiques). - Participar a totes les curses d'Andorra. - El corredor ha de seguir el programa físic tot l'any. Criteris pels corredors que formen part de l'equip de competició: Solament poden former part de l'equip de competició els corredors que son Infants I i Infants II. Criteris per punts FAE: Pollets A que passin a Infants I: 401 PUNTS femení i 351 PUNTS masculí. Infants I 1er. Any: 256 PUNTS femení i 351 PUNTS masculí. Infants I 2n any: 201 PUNTS femení i 311 PUNTS masculí. Infants II 1er. Any: 111 PUNTS femení i 221 PUNTS masculí. Infants II 2n any:76 PUNTS femení i 201 PUNTS masculí. Els informes escolars han de ser satisfactoris. Els corredors de l'equip de competició s'han de presentar a tots els tests físics que convoqui el club, llevat d'una causa justificada. Els corredors de competició estant sotmesos i han de complir amb el reglament esportiu i disciplinari de competició, en cap cas ha d'haver estat sancionat en mes de tres faltes lleus, una falta greu i cap falta molt greu en el període d'un any. Els corredors Infants II que vulguin passar al VALLNORD JÚNIOR TEAM hauran de seguir tots els criteris establerts, testos físics, informes escolars i avaluació tècnica positiva del club. Senten que qualsevol corredor del programa competició que no compleixi en qualsevol dels criteris establerts tot i com indica el següent document quedara automàticament exclòs del programa i no optarà a cap ajut que el programa de competició contempli. En funcions dels resultats es podran establir beques si els recursos del club son òptims i ho permeten.