PROGRAMA DE TREBALL TEMPORADA 2018/2019

LÍNEA DE TREBALL    

La seguretat és el factor més important per desenvolupar amb èxit aquest treball:es parlarà i s’explicarà el reglament de pistes, les senyalitzacions, el respecte al medi ambient, com han d’actuar el més ràpid i millor possible en cas d’accident o pèrdua, i com utilitzar els remuntadors mecànics correctament.
Es vol promocionar la diversió i l’oci utilitzant com a eina el joc.
Es pretén buscar animació i varietat del treball en les sessions d’entrenament. És necessari fomentar l’experimentació i la creativitat. Utilització de diferents materials auxiliars, circuits d ?habilitat, traçats educatius, exercicis-jocs educatius en esquí lliure, aventures, gimcanes, cançons, dibuixos, temes i centres d’interès en les diferents etapes de la temporada, contes i històries fantàstiques i progressivament més realistes.
Seguin amb la filosofia d’educar per a la competició, l’equip d’Alevins desenvoluparà tècnicament durant la temporada:

 • La tècnica base de competició (esquí lliure, programa tècnic, metodologia)

 • Traçats educatius (combirace, d’introducció a l’eslàlom, de gegant, circuits…)

 • Tècnica perfeccionament de competició. (esquí lliure, progr. tècnic, velocitat,metodologia)

 • Traçats de GS, (velocitat, cronos, metodologia i estratègia) i SL (Pollets A)

 • Esquiar alguns dies a les diferents estacions del Pirineu francès.

A partir de principis d’abril practicarem diferents esports d’hivern a decidir segons les condicions de neu i el temps (Freestyle, snowboard, esquí de fons, patinatge gel, esquí de muntanya,…)
Activitats extra esquí, vídeos, clínics de material, físics, activitats socials i lúdiques per Nadal i Setmana Santa.

OBJECTIUS DE L’EQUIP

SOCIALS:
Es pretén potenciar valors de:

 • Convivència:respecte als companys, respecte als corredors, d ?altres clubs.

 • Respecte a l ?entorn i el medi en el que treballem.

 • Disciplina, esforç i cohesió, fomentant l ?esperit esportiu i el treball d ?equip.

 • Sensació de pertànyer a un grup i equip.

 • Companyerisme, amb justícia i autonomía.

 • De felicitat, amb alegria i humor.

 • Divertir-se amb l ?esport i amb els companys.

 • Implicació I estima a l ?esport

 • Gaudir de la competició.

COGNITIUS:

 • Aprendre part del vocabulari tècnic d ?esquí.

 • Conèixer el funcionament general de curses, introducció a l ?anàlisi ireconeixement d ?un traçat de GS, per Pollets A també de SL.

 • Entendre el funcionament i el perquè dels escalfaments i estiraments.

 • Orientar-se correctament dins la nostra estació, i obtenir eines per fer-ho en qualsevol altra.

 • Saber com actuar en cas de pèrdua.

 • Assolir autosuficiència (en el transport del material, cordar-se les botes, saber cuidar el material).

 • Saber utilitzar qualsevol tipus de remuntador i conèixer la normativa de seguretat.

 • Tenir la capacitat de sentir el calor i el fred.

COMPETITIUS:

 • Adaptar-se a aquesta nova categoria de pollets i entrenar-se a competir.

 • D’equip: posicionar l’equip de pollets entre els tres primers del camp. d’Andorra

TÈCNICS PER A NIVELL 1:

 • Baixar en paral·lel per qualsevol pista.

 • Conducció tallada en pistes planes i de pendent mitja.

 • Esquiar apropiadament a un eslàlom gegant.

 • Separació constant de peus.

 • Paral·lelisme de tíbies i separació de genolls.

 • Percepció de l’equilibri endavant/endarrere, lateral, vertical i rotacional.

 • Independència de cames.

 • Dissociació dels moviments del tren superior i l’inferior.

 • Control del ritme.

 • Introducció al clavat de bastó.

 • Ajudar als entrenadors durant el marcatge i desmarcatge de traçats.

 • Conèixer com s’enceren uns esquís.

TÈCNICS PER A NIVELL 2 I 3:

 • Baixar en paral-lei per qualsevol pista.

 • Conducció tallada.

 • Esquiar apropiadament un GS.

 • Introducció al SL.

 • Separació constant de peus.

 • Paral·lelisme de tíbies i separació de genolls

 • Percepció de l’equilibri endavant/enrere, lateral, vertical i rotacional.

 • Independència de cames.

 • Dissociació dels moviments.

 • Bon control del ritme i del clavat de bastó.

 • Ajudar als entrenadors durant el marcatge i desmarcatge de traçats.

 • Saber encerar esquís, conèixer com es fan els cantells.

POLLETS C (desenvoluparà tècnicament durant la temporada):

 • La coordinació (equilibri, ritme, orientació, reacció, adaptació i diferenciació).

 • Saber esquiar i adaptar-se a diferents tipus de neus (fora pista, neu dura, neu primavera…).

 • Bon control de velocitat en trajectòries lliures i imposades.

 • Assolir una bona conducció dels esquís, ser capaç d’esquiar sobre els cantells al llarg de la corba. Conducció tallada.

PERIODITZACIÓ

El treball durant la temporada quedarà dividit en diferents etapes:


1. PERÍODE D’ADAPTACIÓ I ANÀLISI:

 • Fomentar l’esperit esportiu i cohesió d’equip; que els corredors es coneguin tots i també als entrenadors.

 • Informar i conscienciar a tot l’equip de Pollets de la SEGURETAT en l’esquí.

 • Retrobar sensacions damunt la neu.

 • Treballar molt la tècnica base des el principi amb jocs, circuits, educatius, tècnica d’escola… en lliure bàsicament fer baixades molt llargues, amb viratges suaus i amples, i potenciar el lliscament per pistes planes.

 • Fer una revisió de material, per tal de recomanar canvis de material, si és necessari, i informar als corredors de nocions bàsiques d encerat, manera de tractar els esquís (portar cintes, assecar després d’esquiar…).

 • Conèixer i analitzar el millor possible tècnica i humanament als corredors. A final d’aquest període es farà un informe de cada corredor per poder dur a terme un bon treball tècnic i aconseguir el millor de cada un dels postres corredors.

2. PERÍODE PRECOMPETICIÓ:

 • Potenciar la sensació de velocitat i més conducció.

 • En lliure, treballar molt baixades llargues fent corbes controlades en tot moment.

 • Introducció de tot l’aprés fins al moment , al principi en pals educatius de GS i SL i després en pals de GS (sempre d ?educatius a traçat, de més fácil a difícil). Treballar la introducció al SL.

 • Introducció d’escalfaments més tècnics de cara a les competiciones.

 • Treballar estratègia de GS i reconeixements.

 • Tenir el grup motivat per a les competicions.

 • Durant l’època de Nadals es farà un programa d’activitats d’esquí i extra esquí relacionades amb la temàtica d’aquestes èpoques. Potenciarem l’oci, la fantasia, la imaginació, la motivació dels corredors.

3. PERÍODE COMPETITIU:

 • Alguns entrenaments seran com una competició (cèl·lula de sortida, cronometratges, meta delimitada, portes exteriors…).

 • És un període molt intens en quant a competicions on els corredors es troben física i mentalment en forma, però també cansats degut a la intensitat dactivitats setmanals; escola, activitats extra escolars, exàmens… per la qual cosa és important que l’esquí els caps de setmana es basi en trobar més qualitat tècnica ( i no quantitat) i sobretot en la motivació dels corredors.

 • Baixades lliures no tan llargues, més qualitat.

 4. PERÍODE POST-COMPETITIU:

 • Augment d’activitats alternatives i primacia de l’oci a la neu.

 • Esquí de qualitat per sobre de quantitat.

 • Els Pollets A d’últim any entrenaran alguns dies amb els infants I.

 • Per a les activitats de Setmana Santa s’entregarà un calendari detallant al començar el període post-competitiu.

MATERIAL RECOMANAT

Esquís (aproximat ):  U10: 120 cm. – 150 cm.

                                  U12 : 140 cm. – 165 cm.

Botes , de 4 tanques (model Júnior, que no siguin massa dures!) Pals rectes.
Fixacions del 2 al 9.
Casc, protecció, dorsal i ulleres de boira, obligatori.
Guants de cinc dits i manopla.

Crema solar.
Fitxa amb dades per seguretat.

Per als Pollets A que els entrenadors ho creguin convenient, serà necessari tenir material de SL: protecció de pals i de tíbies.

EDAT PER CATEGORIES

4 i 6 anys ………………………..     Prepollets

7 i 8 anys  ………………………..      U10 (pollets C) 

9 i 10 anys ……………………….      U12

11 i 12 any………………………….   U14

13 i 14 anys………………………..    U16

15 i 16 anys ………………………..   U18 

17 i 18 anys ………………………..   U21

19 I 30 anys………………………..  Sèn